ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. február 24.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (III.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezete és a megalapozásához szükséges egyéb javaslatok (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 20/2009.(V.08.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 4.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkas.tibor@kanizsakultura.hu)

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa oktatási-nevelési intézményei megnövekedett túlóra igényének biztosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Sajni József igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Iskola u. 10. (sajni.jozsef@nagykanizsa.hu, iskolamiklosfa.titkarsag@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu), Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (faller@zrinyi-nkanizsa.sulinet.hu), Horváth Istvánné intézményvezető Szivárvány EGYMI Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu)

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok önkormányzati képviselő felügyelő bizottsági tagjai részére tiszteletdíj megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

 • 7.  Javaslat „Élettér” Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel kötendő Közhasznúsági Szerződés tárgyában (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa, Csónakázó tavi kilátó tulajdonviszonyainak és felújításának rendezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 9.  Javaslat a Palini Általános Iskola megközelítésének biztonságossá tételére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2011. évi tételes beruházási, felújítási tervére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

 • 11.  Beszámoló a 2010. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2011. évi felújítási címjegyzékre (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 12.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2011. évi - törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak:Dr. Kaszás Gizella Intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51., Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/b, Ignáczné Király Rózsa mb. intézményvezető Nagykanizsa, Űrhajós u. 6., Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a

 • 13.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2010. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella Intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51., Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/b, Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6., Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a

 • 14.  Javaslat közterület-elnevezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Sajni József önkormányzati képviselő

 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Dr. Báthy Andrásné Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat- dunántúli Régiójának Titkára (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás szakszolgálati feladatellátására kötendő megállapodás elfogadására

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a Nagykanizsa Teke SE tekepálya bővítésére vonatkozó szándékának elvi támogatására (írásban)