ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. március 31.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

  1. Kiegészítés

  Javaslat az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat az elektronikus hírközlési létesítmények elhelyezéséről szóló többször módosított 12/2007.(IV. 04.) számú kgy. rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Mátrai Ferenc, Fedezet Kft. 1111 Bp. Karinthy út 16.

 • 4.  Javaslat az Épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Sajni József önkormányzati képviselő

 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Füstfaragók Kéménytechnikai Kft.

 • 6.  Javaslat a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005.(III.7.)önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény, Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye

 • 8.  Javaslat a vendéglátó üzletek éjszaki nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) számú rendelet módosításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   Meghívottak: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Irodája Nagykanizsa, Zrínyi u. 21., Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa, Ady u. 5.

 • 9.  Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 10.  Javaslat a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közterületek felbontásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 11.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-2014. (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Bene Csaba igazgató Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei alapító okiratainak módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető NMJ Önkormányzat Alapellátási Intézménye, Koller Judit intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde, Bali Veronika irodavezető Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének a hulladéklerakó-gáz kitermelésére és hasznosítására vonatkozó koncessziós szerződés módosításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással” a Vackor Óvodában engedélyokirat elfogadása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójának megvalósítására vonatkozó intézkedési terv (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Javaslat a 2011-2016. évi Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepció elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor (bzagi@freemail.hu), Gaál Violetta diákpolgármester (vijolci1101@freemail.hu), Katona Noémi szabadidő-szervező munkaközösség vezetője (noemi.katona@gmail.com)

 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Sportkoncepciójának elfogadására (2011-2016) (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Karádi Ferenc alpolgármester

   

 • 21.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil kapcsolatairól és javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

 • 22.  Javaslat a Griff Szakközépiskola és Szakiskola telephely bejegyzése iránti kérelmének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. titkarsag@rozonyiu-nkanizsa.hu, Tuboly Jenőné ügyvezető Griff Felnőttképző Központ Nonprofit Kft. Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. griff@tanulniakarok.hu

 • 23.  Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Somogy Megyei Önkormányzattal a hallássérült gyermekek ellátására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gelencsér Attila a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. gelencser.attila@som-onkorm.hu)

 • 24.  Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról szóló szabályzat elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház

 • 25.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti terve (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Zrt.

 • 26.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. évi Üzleti Terve (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 27.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. 2011. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagy Imre ügyvezető

 • 28.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Merksz Andor ügyvezető igazgató

 • 29.  Javaslat a gyermekdiabetológiai járóbeteg szakellátás szüneteltetésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház

   

 • 30.  Pályázati kiírás a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester         

   Meghívottak: Szőlősi Csaba a Kanizsa Uszoda Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Karácsony Károly ügyvezető Kanizsa Uszoda Kft.

 • 31.   Javaslat a közlekedési létesítmények 2011. évi fejlesztésének műszaki tartalmára (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előerjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 32.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére földgáz szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 33.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programjának elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Valamennyi oktatási- nevelési intézmény vezetője

 • 34.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, 9 általános iskola, 5 középiskola, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója, Szivárvány EGYMI, Térségi Egységes Szakszolgálat

 • 35.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2011. évi munkatervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kanizsai Kulturális Központ Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

   

 • 36.  Javaslat aKanizsai Kulturális Központ 2010. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

   

 • 37.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2010. évi sportéletéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 38.  Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes kapitányvezető

 • 39.  Beszámoló a polgármester többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában végzett 2010. évi munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polai György irodavezető

 • 40.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 41.  Interpellációk, kérdések
 • 42.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a belügyminiszter 7/2011.(III.9.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 43.  Javaslat a Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. sz. alatti udvari épületben lévő, volt DRVSZ iroda bérbeadására a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. részére (írásban)
 • 44.  Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi ingatlanhasznosításairól (írásban)
 • 45.  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)
 • 46.  Javaslat „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett adományozására (írásban)
 • 47.  Javaslat „Nagykanizsa Oktatásáért”, „Nagykanizsa Kultúrájáért”, és „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címek adományozására (írásban)
 • 48.  Javaslat „Szekeres József Díj” adományozására (írásban)
 • 49.  Javaslat „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért”, „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért”, „Paizs Ferenc Díj” és „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címek adományozására (írásban)
 • 50.  Javaslat „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím adományozására (írásban)
 • 51.   Tájékoztató a folyamatban lévő és a 2010-ben lezárult perekről (írásban)
 • 52.  Fellebbezések (írásban)