ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. április 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványának felosztására és a 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat az elektronikus hírközlési létesítmények elhelyezéséről szóló többször módosított 12/2007.(IV. 04.) számú kgy. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Mátrai Ferenc Fedezet Kft. 1111 Bp. Karinthy út 16.

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 6.  Javaslat a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről és a közterületek felbontásáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 7.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 8.  Javaslat a 2011. évi hosszú lejáratú hitel felvételére és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 9.  Javaslat Kanizsai Dorottya Kórház Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház

 • 10.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, “A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

 • 11.  Javaslat a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 azonosítószámú “Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” c. projekt kivitelezéséhez szükséges forrás-kiegészítés biztosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Koppányi Imre ügyvezető Pannon Projekt Kft 1126 Budapest, Böszörményi út 9.

 • 12.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat nevelési-oktatási, közművelődési, közgyűjteményi és közigazgatási intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  15. Kiegészítés

  16. Kiegészítés

  17. Kiegészítés

  18. Kiegészítés

  19. Kiegészítés

  20. Kiegészítés

  21. Kiegészítés

  22. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda vezetője, kertvarosiovi2@gmail.com, 9 általános iskola, sillozsolt@aikk.sulinet.hu,iskola@palin-nkanizsa.sulinet.hu, miklosfa@altisknagykanizsa.sulinet.hu, bolyaiiskola@nagykanizsa.hu, hevesi@chello.hu,korosi.isk@chello.hu,iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu,iskola@peterfy.sulinet.hu, igazgato@rozgonyiu-nkanizsa.sulinet.hu, titkarsag@rozgonyiu-nkanizsa.sulinet.hu, 5 középiskola, cserhatiiskola@chello.hu, titkarsag@kerikanizsa.sulinet.hu, szermek@mfg.hu, bcsaba@nagykanizsa.hu, bcsaba@kanizsa.hu, blgkanizsa@chello.hu, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója, zeneiskola@chello.hu, Szivárvány EGYMI, szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu, Térségi Egységes Szakszolgálat, gellenm@gmail.com, Halis István Városi Könyvtár, czupigyula@nagykar.hu, Kanizsai Kulturális Központ, farkastibor@kanizsaikultura.hu

 • 14.  Javaslat a 2011/2012. tanév szakképzési beiskolázására az RFKB irányelveinek figyelembe vételével (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa, Erdész u. 30., Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán igazgató Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Nagykanizsa, Platán sor 3., Farkas Tünde igazgató Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Göncz Ferenc igazgató Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba igazgató Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

 • 15.  Javaslat az óvodák további működtetésére, valamint tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2011/2012-es tanévben/nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné óvodavezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa Rózsa u. 7. kertvarosiovi2@gmail.hu

 • 16.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2011. évi működtetésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Kókainé Hámorszki Éva igazgató –korosi.isk@chello.hu, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bagarus Ágnes igazgató -iskola@peterfy.sulinet.hu Péterfy Sándor Általános Iskola

 • 17.  Javaslat az “M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működési költségeinek támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Nagykanizsa-Miklósfa “Közművelődési és Városszépítő Egyesület” támogatási kérelme (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dömötörffy Sándor elnök Nagykanizsa-Miklósfa “Közművelődési és Városszépítő Egyesület”

 • 19.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Javaslat Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodása módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polai György irodavezető

 • 21.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nk. Teleki u. 19.), Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 • 22.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nk. Teleki u. 19.), Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

 • 23.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Karácsony Károly ügyvezető Kanizsa Uszoda Kft.

 • 24.  Javaslat helyi értékvédelmi pályázat kiírására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 25.  Beszámoló a 2010. évi ellenőrzések tapasztalatairól (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 26.  Tájékoztató a 2011. évi érettségi és a szakmai vizsgákra történő jelentkezésekről (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán igazgató Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Nagykanizsa, Platán sor 3., Farkas Tünde igazgató Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Göncz Ferenc igazgató Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba igazgató Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

 • 27.  Tájékoztató a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott. Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 28.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  15. Kiegészítés

  16. Kiegészítés

  17. Kiegészítés

  18. Kiegészítés

  19. Kiegészítés

  20. Kiegészítés

  21. Kiegészítés

  22. Kiegészítés

  23. Kiegészítés

  24. Kiegészítés

  25. Kiegészítés

  26. Kiegészítés

  27. Kiegészítés

  28. Kiegészítés

  29. Kiegészítés

  30. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Egri Gyula tű. alezredes tűzoltósági főtanácsos tűzoltóparancsnok, Prepok Attila pv. alezredes, kirendeltség-vezető

 • 29.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 30.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 31.  Javaslat a Bajcsai Sportpálya területének rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 32.  Javaslat a Nagykanizsa, Fő út 10. szám alatti udvar parkolási rendjére vonatkozó nyilatkozat hatályon kívül helyezésére (írásban)
 • 33.  Javaslat az oktatási rendszer további működtetésére (írásban)
 • 34.  Beszámoló a Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2010. évi gazdálkodásáról (írásban)
 • 35.  Fellebbezések (írásban)