ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. május 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló rendeletének megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Terra Innova Kft. Csehi Zoltán 1095 Budapest, Soroksári u. 16/d

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007.(XII.21.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat Kanizsai Dorottya Kórház Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Fröhlich Klára jogtanácsos, hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 7.  Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Koller Judit igazgató Egyesített Szociális Intézmény, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 8.  Javaslat „A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Óvodájában a gyermekek részére szolgáltatott élelmezés igénybevételéért fizetendő napi térítési díjak megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kuczoginé Tálosi Amália óvodavezető 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 3.

 • 9.  Javaslat a Thúry György Múzeum támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Száraz Csilla igazgató (Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Poprádi Zoltán elnök, Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)      

 • 11.  Javaslat nagykanizsai egyházközségek épületeinek felújítási célú támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működési költségeinek támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft 2011. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nk., Teleki u. 19.), Dóró János ügyvezető Kanizsa Újság Kft

 • 16.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Karácsony Károly ügyvezető

 • 18.  Beszámoló a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft (Nk., Teleki u. 19.), Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Nonprofit Zrt.

 • 19.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Markó András könyvvizsgáló Nagykanizsa, Nagyváthy u. 1., Mérksz Andor ügyvezető igazgató Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.

 • 20.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Nagy Imre ügyvezető Kanizsa TV Kft. (Nagykanizsa, Sugár u. 8.), Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nagykanizsa, Teleki u. 19.)

 • 21.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójának megvalósítására vonatkozó intézkedési terv (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 22.  Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához előírt nyilatkozat megtételére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  A Zalaerdő – Hevesi DSE működési helyének biztosítása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő

 • 24.  Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa intézmény két éves tevékenységéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Sajni József igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10. (miklosfa@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu)  

 • 25.  Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmény öt éves tevékenységéről (írásban)

  1. Kiegészítés

    Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Silló Zsolt igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67. (sillozsolt@aikk.sulinet.hu)

 • 26.  Beszámoló a Bolyai János Általános Iskola egy éves tevékenységéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Márta megbízott igazgató Bolyai János Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (bolyaiiskola@nagykanizsa.hu)

 • 27.  Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2010. évi fenntartói eredményeiről (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: intézményvezetők

 • 28.  Tájékoztató a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz munkájáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Birkner Zoltán oktatási igazgató 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33., Dr. Pintérné Grundmann Frida tanulmányi igazgató 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.  

 • 29.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő műemlékek helyzetéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 30.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Bali Veronika irodavezető Turisztikai Hivatal, Horváth István divízióvezető Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 31.  Interpellációk, kérdések
 • 32.  Napirend utáni felszólalások
 • 34.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 35.  Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjainak megválasztására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 100.  Javaslat az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  15. Kiegészítés

  16. Kiegészítés

  17. Kiegészítés

  18. Kiegészítés

  19. Kiegészítés

  20. Kiegészítés

  21. Kiegészítés

  22. Kiegészítés

  23. Kiegészítés

  24. Kiegészítés

  25. Kiegészítés

  26. Kiegészítés

  27. Kiegészítés

  28. Kiegészítés

  29. Kiegészítés

  30. Kiegészítés

  31. Kiegészítés

  32. Kiegészítés

  33. Kiegészítés

  34. Kiegészítés

  35. Kiegészítés

  36. Kiegészítés

  37. Kiegészítés

  38. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 33.  Javaslat az Olajbányász Sporttelep (Nagykanizsa Nagyváthy utca 10.) bérleti szerződés keretében történő üzemeltetése tárgyában kiírt pályázatok elbírálására (írásban)
 • 36.  A Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása (írásban)
 • 37.  Fellebbezések (írásban)
 • 101.  Javaslat a volt Thúry-laktanya területén lévő volt legénységi épület bontásával kapcsolatos tulajdoni döntések meghozatalára