ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. június 30.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati külkapcsolatok szabályozása egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 19/1997.(IV.22.) számú rendeletének módosításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

   

 • 4.  Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.8.) számú rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a városrehabilitációs projekt keretében tervezett szobor-elhelyezésekkel kapcsolatos egyes közgyűlési döntések módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia szolgáltatás központosított beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekthez többletforrás biztosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Tóth Nándor elnök Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

 • 9.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

   

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 10.  „Korszerű óvoda az esélynövelés szolgálatáért” – a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése című pályázat engedélyokitarának elfogadása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Sajni József igazgató Általános Iskola és óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa, Iskola u. 10.

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 11.  Pályázat benyújtása a Magyarország – Horvátország határon átnyúló Gazdaságfejlesztési Együttműködési Programra (IPA Bosh) (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 12.  Horvát – magyar együttműködési projekt előfinanszírozására (IPA II.) (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 13.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.

 • 14.  Feladat ellátási megállapodás módosítása a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásra 2011/2011. tanévre (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Jancsecz Lajos általános elnökhelyettes Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 8800 Nagykanizsa, Bajza u 2-1., Gellén Melinda intézményvezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (nk.szakertoi@nagykanizsa.hu), Horváth Istvánné intézményvezető Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu)

 • 15.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények 2011-2012. tanévre engedélyezett létszámainak jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: kertvarosiovi2@gmail.com, cserhatiiskola@chello.hu, titkarsag@kerikanizsa.sulinet.hu

  szermek@mfg.hu, bcsaba@nagykanizsa.hu, bcsaba@kanizsa.hu, blglaci@chello.hu, blgkanizsa@chello.hu, sillozsolt@aikk.sulinet.hu, iskola@palin-nkanizsa.sulinet.hu, miklosfa@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu, bolyaiiskola@nagykanizsa.hu, hevesi@chello.hu, korosi.isk@chello.hu,

  iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu, iskola@peterfy.sulinet.hu, igazgato@rozgonyiu-nkanizsa.sulinet.hu, titkarsag@rozgonyiu-nkanizsa.sulinet.hu, szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu, gellenm@gmail.com, zeneiskola@chello.hu, titkarsag@kanizsatiszk.hu, merksz@kanizsa.hu,

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 16.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás szakszolgálati feladatellátására kötendő megállapodások módosításainak elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Novák Ferenc elnök Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., Gellén Melinda intézményvezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (nk.szakertoi@nagykanizsa.hu), Horváth Istvánné intézményvezető, Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu)

 • 17.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde új telephelyének megnyitásával kapcsolatos intézkedések megtételére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 18.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagy Imre ügyvezető Kanizsa TV Kft. (Nagykanizsa, Sugár u. 8.)

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Programjának kiegészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Valamennyi oktatási- nevelési intézmény vezetője

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 20.  Javaslat a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 • 22.  Javaslat a Nagykanizsa Kölcsey utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Javaslat a 2011-2012-2013. évi költségvetésben szereplő, de fennálló hosszú lejáratú hitelszerződéssel nem fedezett felhalmozási célú előirányzatok lehetséges finanszírozási módjáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 24.  Beszámoló a középiskolai beiratkozásokról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán igazgató Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Nagykanizsa, Platán sor 3., Farkas Tünde igazgató Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a., Göncz Ferenc igazgató Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Nagykanizsa, Ady u. 29., Bene Csaba igazgató Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.

 • 25.  Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatási program megvalósulásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Zakó László országgyűlési képviselő, Pölöskei János igazgató Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Nagykanizsa, Fő u. 24.

 • 26.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  15. Kiegészítés

  16. Kiegészítés

  17. Kiegészítés

  18. Kiegészítés

  19. Kiegészítés

  20. Kiegészítés

  21. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 27.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 28.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására című pályázat benyújtására

  1. Kiegészítés

 • 102.  Javaslat az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozásra

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 21.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén történő reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésére meghívásos pályázat meghirdetésére (írásban)
 • 29.  Fellebbezések (írásban)
 • 101.  Javaslat a Nagykanizsa, Fő u. 8. 1. I. lh. II. em. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére