ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. augusztus 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeltének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.) és 49/2009.(XI.09.) önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének a sportról szóló 74/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Nagykanizsa részvétele az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program”-ban (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 • 8.  Nagykanizsa részvétele a „Networking in Europe: Local Governments meet the MDGs” (Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében) Európai Uniós projektben (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Benedek Miklós elnök Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület

 • 9.  Javaslat brüsszeli pályázatokon való részvételhez szükséges szakértői munka elvégzésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 10.  Javaslat „Testvértelepülések polgárainak találkozói” című brüsszeli pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Farkas Tibor KKK igazgatója

 • 11.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Támogató Szolgálatának 2012. január 1. napjától pályázati rendszerben történő tovább működtetésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Mészáros Marianna szolgálatvezető, Támogató Szolgálat

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Poprádi Zoltán elnök, Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület

 • 14.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat a Palini Általános Iskolában járda építésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Magyar Ferenc igazgató

 • 16.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények átszervezésből adódó költségvetési elvonásokra és pótigény biztosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Valamennyi oktatási- nevelési intézmény vezetője

 • 17.  Javaslat az oktatási intézmények sportorientált óráinak támogatására a 2011/2012-es tanévben (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Valamennyi érintett intézményvezető

 • 18.  Sajni József részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő Meghívott: Sajni József

 • 19.  Silló Zsolt részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő Meghívott: Silló Zsolt

 • 20.  Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi ingatlanhasznosításairól (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 23.  Napirend utáni felszólalások

 • 100.  Javaslat „ A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat megvalósításának támogatására

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 24.  Reklámgazda kiválasztására irányuló pályázati eljárás: - részvételi szakasz eredményének megállapítása, - pályázati kiírás 2. fordulójában a kiírási dokumentáció jóváhagyása (írásban)
 • 25.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 26.  Rimex Kft. egyezségi ajánlata (írásban)
 • 27.  Fellebbezések (írásban)