ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. szeptember 29.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III. 04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének 6. §-a alapján a működési hiány finanszírozására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Szita László könyvvizsgáló       
 • 4.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú kgy. rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 6.  Javaslat adótanácsadói feladatok ellátására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 7.  Javaslat közös tulajdonú gazdasági társaság létrehozására megújuló energiaforrások felhasználása érdekében (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: e.missio Kft. – Áfra Barnabás ügyvezető, AQUAPROFIT Zrt. – Nádasi Tamás igazgatóság elnöke
 • 8.  Javaslat a 2012/2013. tanév szervezésére a középiskolákban (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak:Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa Erdész u. 30.
 • 9.  Javaslat a középiskolákban szakképző osztályok meghatározására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak:Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa Erdész u. 30.
 • 10.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)
  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi u. 5., Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20., Kanász János polgármester Surd, Kossuth u. 2., Novák Csaba polgármester Liszó, Kanizsai u. 2., Póczai Zoltán polgármester Sormás, Fő u.1., Bodó Tamás polgármester Homokkomárom, Jókai u. 35., Bali Veronika polgármester Hosszúvögy, Kossuth u. 7.
 • 11.  Javaslat a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvételre (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház  
 • 12.  Javaslat az „art” mozihálózatok digitális fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre (írásban)
  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Maresch Dávid üzemeltető Cinema Nagykanizsa
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Bárdosi Gábor, a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Dr. Berlinger Henrikné, a Kft. ügyvezetője
 • 14.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 15.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 16.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 17.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 18.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására

  1. Kiegészítés

 • 101.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvételre

  1. Kiegészítés

 • 102.  Városrehabilitációhoz kapcsolódó többlet kivitelezési munkák a keretmegállaposásos eljárásának 2. szakaszában

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 19.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti díj mérséklése és szerződés hosszabbítása iránti kérelme (írásban)
 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú - Ipari Parkban lévő forgalomképes „kivett beépítetlen terület” értékesítésére (írásban)
 • 21.  Fellebbezések (írásban)