ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. október 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

 • 2.  Javaslat Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló új rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat egyes bérlakásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével hajléktalanokat és családok átmeneti otthonát fenntartó intézményrendszer működtetésére kötött ellátási szerződés módosítására, a 2012. évi szolgáltatási díj meghatározására, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási

  1. Kiegészítés

 • 5.  Javaslat közös tulajdonú gazdasági társaság létrehozására megújuló energiaforrások felhasználása érdekében (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: e.missio Kft. – Áfra Barnabás ügyvezető, AQUAPROFIT Zrt.  – Nádasi Tamás igazgatóság elnöke, Sitku György – létrehozandó gazdasági társaság ügyvezetője

   

 • 6.  Javaslat az önkormányzati intézményekben működő konyhák üzemeltetésének vállalkozásba adására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Érintett intézmények vezetői

 • 7.  Javaslat oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi u. 5., Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20., Kanász János polgármester Surd, Kossuth u. 2., Novák Csaba polgármester Liszó, Kanizsai u. 2., Póczai Zoltán polgármester Sormás, Fő u. 1., Bodó Tamás polgármester Homokkomárom, Jókai u. 35., Bali Veronika polgármester Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.,

 • 9.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat a 2011/2012. tanévben a középfokú oktatási intézményekben szükséges álláshely szám megállapítására, a beiratkozók létszámának ismeretében (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.,

  Szermek Zoltán főigazgatója Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa Erdész u. 30.

 • 11.  Javaslat a 2012/2013. tanévben indítható szakmacsoportok és szakmák meghatározására az RFKB irányelvei alapján (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.,

  Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa Erdész u. 30.

 • 12.  Javaslat a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány és a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Gellén Melinda igazgató Térségi Pedagógiai Szakszolgálat (Nagykanizsa, Rózsa u. 9.), Kósa Istvánné elnök Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány (8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.)

 • 13.  Javaslat a „TIOP-3.4.2-11/1, Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat TIOP-1.1.1/11/1, Intézményi , informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Gazdasági társaságok támogatása (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési munkatervére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előerjesztő: Dr. Tuboly Marianna jegyző

 • 18.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Tájékoztató a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2011. évi munkájáról, a beruházás állásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 20.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2011. év III. negyedévi működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 23.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Sajni József önálló indítványa - MAORT telep
 • 101.  Városrehabilitációhoz kapcsolódó kivitelezési munkák a keretmegállapodásos eljárásának 2. szakaszában
 • 102.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat a reklám-rendszergazda pályázat II. fordulójának elbírálására (írásban)
 • 25.  Javaslat a „Lazsnaki kastély” versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
 • 26.  Javaslat a Sarlós Boldogasszony Közösségi Ház tulajdonjogának átruházására (írásban)
 • 27.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 • 28.  Fellebbezések (írásban)