ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. november 24.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2012. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kovács József ügyvezető Füstfaragó Kft.

 • 2.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint javaslat a 2012. évi díjak megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polainé Marek Valéria közszolgáltató

 • 3.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi díjának megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Zalatnai László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 • 4.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2012. évi díjak megállapítása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.   Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2007.(IV.10.) számú rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola

  (barathzoltan60@gmail.com)
 • 7.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Bárdosi Gábor a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, Dr. Berlinger Henrikné a Kft. ügyvezetője (www.nkszoci.hu), Pályázók 
 • 8.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Pályázók

 • 9.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, és a magasabb vezetői megbízás ellátására irányuló pályázat kiírására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető

   

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a „TIOP-3.4.2-11/1, Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról szóló szabályzat módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 14.  Javaslat Kanizsai Dorottya Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 15.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Javaslat a Völgy Alapítvánnyal pszichiátriai betegek lakóotthona működtetésére vonatkozó ellátási szerződés, valamint ingatlanhasználati szerződés megkötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Marketti Judit kuratóriumi elnök Völgy Alapítvány

 • 17.  Javaslat a megmaradt méhnyakrák elleni védőoltás felhasználására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Javaslat gyógytorna külön szakmacsoportba sorolására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 19.  Tájékoztató a 2011/2012-es nevelési év/tanév indításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u. 9., Gellén Melinda vezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nagykanizsa Rózsa u. 9., Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nagykanizsa Sugár u. 18., Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán igazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa, Platán sor 3.,  Bene Csaba igazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Nagykanizsa Hunyadi u. 18., Mérksz Andor ügyvezető igazgató Kanizsa TISZK Nagykanizsa, Erdész u. 30.

   

 • 20.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Interpellációk, kérdések
 • 23.  Napirend utáni felszólalások
 • 25.  Javaslat „Az Év Vállalkozása Emlékplakett” adományozására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Polay József elnök Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

 • 102.  Javaslat tagi kölcsön átadására a Kanizsa TV Kft. részére

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 103.  Gábris Jácint képviselő indítványa - Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat döntéshozatalra az Olajbányász pályán üzemeltetői beruházások megvalósításához valamint jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügyében (írásban)
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú - Ipari Parkban lévő "kivett beépítetlen terület" értékesítésének jóváhagyására
 • 104.  Döntés vagyonnyilatkozati eljárásról