ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2011. december 22.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …./2011.(….) számú rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a helyi adórendeletek megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a 2012. évi víz- és csatornadíjak megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató Délzalai Víz-, és Csatornamű Zrt.

 • 7.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2012. évi díjak megállapítása (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.,

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 10.  Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátására kiírt pályázat véleményezésére létrehozandó szakmai bizottság tagjaira (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkatervére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előerjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójára és végrehajtásának ütemezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 • 15.  Javaslat az Erdész utca, TISZK előtt építendő buszforduló megvalósítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kft. Mérksz Andor ügyvezető igazgató Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 16.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Baumeister Kft. között létrejött Városfejlesztési Megállapodás módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kustor Ferenc Baumeister Kft. ügyvezető

 • 17.  Javaslat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával a 2012-es évre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Novák Ferenc elnök Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulása 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.,(kisterseg@zalakaros.hu) - Gellén Melinda intézményvezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9., (nk.szakertoi@nagykanizsa.hu

 • 18.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmény részére magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67.

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 20.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények 2012. évi bérleti díjának megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Javaslat a 2012-2013 nevelési tanév tervezésére az óvodai és általános iskolai jelentkezések és beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa, Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u. 9.

 • 22.  Javaslat a 2012. évi köztisztviselői teljesítményértékelés kiemelt céljainak meghatározására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 23.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Javaslat az egykori nagykanizsai „Dózsa szobor” visszajuttatására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

 • 25.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciójának felülvizsgálatáról (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu), Czupi Gyula igazgató (czupigyula@nagykar.hu)

   

 • 26.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Molnár József rendőr alezredes Nagykanizsai Rendőrkapitányság (Nk., Király u. 49.), Teleki László a CKÖ elnöke (Nk., Teleki u. 14.), Vargovics Józsefné a HKÖ elnöke (Nk., Rozgonyi u. 1.), Lancsák József az NKÖ elnöke (Nk., Fenyő u. 17.)

 • 27.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 28.  Napirend utáni felszólalások
 • 99.  Meghívó
 • 100.  Javaslat a kiskorúak javító-, nevelő intézetének esetlegesen Nagykanizsaára telepítésével kapcsolatban

  Marton István önálló indítványa

 • 101.  Javaslat a városi labdarúgó szakosztály támogatására

  Marton István önálló indítványa

 • 102.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 29.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény kezelésében és használatában lévő Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 30.  Fellebbezések (írásban)