ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. január 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012.(….) önkormányzati rendelete Nagykanizsa város és településrészei névhasználatáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának 2012. évi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati kiírás elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006.(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató Délzalai Víz-, és Csatornamű Zrt.  

 • 4.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.,  

 • 6.  Javaslat Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.04.) sz. rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.  

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2015 évekre szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szervei és Polgármesteri Hivatala 2012 évi cafeteria keretének meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire vonatkozó szabályzat megalkotására (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a termofor kémények felújítását (LFP-2009-LA-7) célzó pályázatok támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén a 047/11 hrsz-ú, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelem elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott: Alkotmány Agro Mezőgazdasági Zrt. 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.  

 • 14.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények álláshely számainak jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Böjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u.    25,  Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nagykanizsa Sugár u.18., Gellén Melinda igazgató Térségi Pedagógiai Szakszolgálat Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.,  Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.  

 • 15.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi u. 5.;nemespatro@gmail.com, Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20.; belezna@gmail.com,  Kanász János polgármester Surd, Kossuth u. 2.; surdonk@gylcomp.hu, Novák Csaba polgármester Liszó, Kanizsai u. 2.; liszo.hivatal@gylcomp.hu, Póczai Zoltán polgármester Sormás, Fő u.1.; polgarmester.sormas@gelkanet.hu, Bodó Tamás polgármester Homokkomárom, Jókai u. 35.; hkoma@t-online.hu, Bali Veronika polgármester Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.; onkormanyzat@hosszuvolgy.hu  

 • 16.  Javaslat a 2012. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Beszámoló Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2011. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2012. évi külkapcsolati tervre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Javaslat a Nagykanizsára visszakerült Gábor Áron szobor elhelyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Baumeister Kft. között létrejött Városfejlesztési Megállapodás módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívott. Kustor Ferenc ügyvezető Baumeister Kft.  

 • 20.  Javaslat az Alkotmány Agro Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő vízvezeték önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 301/2010.(VI.24.) számú határozat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Tájékoztató a 2011-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18.     

 • 24.  Gábris Jácint önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására vonatkozóan (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő

 • 25.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  15. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 26.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 27.  Napirend utáni felszólalások
 • 28.  Fellebbezések (írásban)
 • 100.  Javaslat a Csapatkápolna és a Katona J. u. 1. sz. alatti ingatlanok cseréjére
 • 101.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 102/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 102.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési folyékony hulladék közszolgálati díjáról szóló 96/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására)