ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. február 23.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetése (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat az út és közműfejlesztési hozzájárulás rendjéről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításának megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendeletének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározásával összefüggő módos

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2011 (VI.01.) a sportról szóló önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat „A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról” szóló szabályzat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház

   
 • 10.  Javaslat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a Szivárvány EGYMI megnövekedett feladat ellátásából adódó túlóra igény jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás között létrejövő megállapodás elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Pályázat benyújtása az innovációs tevékenység ösztönzésére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Pályázat benyújtása tematikus útvonalak fejlesztésére Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Pályázat benyújtása az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: dr. Keller Krisztina, Pannon Egyetem

 • 18.  Javaslat a bagolai és kisfakosi városrész orvosi rendelőinek fenntartására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Busznyák László háziorvos 8800 Nagykanizsa, Kaposvári u. 11. (rendelo21@mail.datanet.hu)

 • 19.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  14. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nagykanizsa, Teleki u. 19.), Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 21.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának kiírására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 22.  Javaslat gyermek diabetológiai szakorvosi óraszám átcsoportosítására valamint a gyermek diabetológiai szakrendelés szünetelésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató Kanizsai Dorottya Kórház

 • 23.  Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors, CoM) és a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi - törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51., Koller Jutka intézményvezető - Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/b., Körmendi Viktória intézményvezető - Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a., Molnár József intézményvezető - Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.

 • 25.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2011. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

  Meghívottak: dr. Kaszás Gizella intézményvezető - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51., Koller Jutka intézményvezető - Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/b., Körmendi Viktória intézményvezető - Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a., Molnár József intézményvezető - Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.

   

 • 26.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2011. évi működése és 2012. évi tervei (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 27.  Beszámoló a munkahelyteremtést segítő eddigi és várható eredményekről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 28.  Beszámoló a 2011. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2012. évi felújítási címjegyzékre (írásban)
 • 29.  Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi ingatlan-hasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 30.  Javaslat a Csapatkápolna és a Katona J. u. 1. sz. alatti ingatlanok cseréjére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő

 • 31.  Javaslat Nagykanizsa város elöregedett zöld növényzetének rekonstrukciójára, különös tekintettel a platánfákra (írásban)

        Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

   

 • 32.  Marton István önálló képviselői indítványa NB III. Bakony csoportjában szereplő városi labdarúgó szakosztály támogatása tárgyában (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Marton István önkormányzati képviselő

 • 33.  Marton István önálló képviselői indítványa kiskorúak javító nevelő intézetének Nagykanizsára történő telepítése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Marton István önkormányzati képviselő

   

 • 34.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 35.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 36.  Napirend utáni felszólalások
 • 38.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 39.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2011. évben lezárult perekről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 40.  Fellebbezések (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 100.  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola valamint a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére

  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola valamint a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére

 • 101.  Pályázat benyújtása oktatási és csereprogramok megvalósítására a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében

  1. Kiegészítés

 • 102.  Pályázat benyújtása az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében


 • Zárt ülés:

 • 37.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálására (írásban)