ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. március 29.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 47/2001. (X.10.) önk. rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet alkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megállapításáról szóló 32/1998. (XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására, valamint javaslat helyi kö

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Zalatnai László elnök vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 96/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polainé Marek Valéria ügyvezető Talajerőgazdálkodás

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde, dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Molnár József intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye

   

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2011.(VI.01.) a sportról szóló önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 10.  Javaslat a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat létszámának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 12.  Javaslat a termofor kémények felújítását (ÚSZT-2011-KÉMÉNY) célzó pályázatok támogatására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

 • 14.  Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2012. évi Cselekvési terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Baliné Zalavári Ágota ifjúsági koordinátor Városi Diákiroda Nagykanizsa Ady u. 1., Katona Noémi szabadidő-szervező munkaközösség vezető Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Diákpolgármester Városi Diákiroda Nagykanizsa Ady u. 1.

 • 15.  Javaslat a Magyar Plakát Ház és Képzőművészetek Házában kiállított gyűjtemény bemutatásának szakmai és pénzügyi terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Kistolmács Község Önkormányzata között feladat-ellátási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia) (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Birkás Zoltán polgármester Kistolmács Község Önkormányzata (8868 Kistolmács, Béke u. 2.); e-mail: birkas.zoltan@freemail.hu

   
 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Nagyrada Község Önkormányzata között feladat-ellátási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia) (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Zsiga Zsolt polgármester Nagyrada Község Önkormányzata (8746 Nagyrada, Kossuth u. 51.); e-mail: garaboncpmh@axelero.hu

 • 18.  Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Rt. között kötött beszédcélú távközlési szolgáltatási szerződés felmondására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2012. évi összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 21.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi intézményi felújítási munkálataira (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2012. évi munkatervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

 • 23.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2011. évi sportéletéről (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Beszámoló Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes Rendőrkapitányság vezető

 • 25.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 26.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 27.  Napirend utáni felszólalások
 • 101.  Javaslat pályázat benyújtására az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati felhívásra
 • 102.  Javaslat a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcslódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételére

  1. Kiegészítés

 • 103.  Javaslat a Hevesi Sándor Általános Iskola előtt található Balázs Eszter „Kígyó” c. műalkotásának helyreállítására


 • Zárt ülés:

 • 28.  Javaslat döntéshozatalra a 3799. hrsz ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
 • 29.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 649/41. hrsz-ú (Ipari Parkban lévő volt 2. számú legénységi épület) ingatlan kivonására az Ipari Park területéből (írásban)
 • 30.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VIII. em. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére