ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. április 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft.

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 96/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polainé Marek Valéria ügyvezető Talajerőgazdálkodás

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának elbírálására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: pályázók

 • 5.  Javaslat könnyvizsgálói pályázat kiírására az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a termofor kémények felújítását (ÚSZT-2011-KÉMÉNY) célzó pályázatok támogatására (írásban)
 • 7.  Javaslat a TÁMOP-5.6.1.B-12/2, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Póczai Zoltán Sormás, Fő u. 1. (polgarmester.sormas@gelkanet.hu), Kanász János  Surd, Kossuth u. 2. (surdonk@gylcomp.hu) Hábli Nándor Sand, Kanizsai u. 37. (k3614@koznet.hu)

 • 10.  Javaslat a 2012/2013. tanév szakképzési beiskolázására az RFKB irányelveinek figyelembe vételével (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK, Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18.

 • 11.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ és a FUND Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közötti hosszútávú bérleti szerződés megkötésének engedélyezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsakultura.hu)

 • 12.  Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről és az általános iskolai beiratkozásokról, javaslat a 2012/2013-as tanévben/nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: óvodavezetők, 7 általános iskola igazgatója, Szivárvány EGYMI igazgatója

 • 13.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2015 évekre vonatkozó Idősügyi Koncepciójának megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Büki Pálné, Boa Sándor társelnökök Idősügyi Tanács

 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztéseire (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa város elöljáróinak 1945. évet követő koncepciós perekben történt elítélése miatti rehabilitációra (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Javaslat a Gábor Áron és Thúry György szobrok felállítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Tájékoztató a 2012. évi érettségi és a szakmai vizsgákra történő jelentkezésekről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola, Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18.

   

 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Marketti Judit kuratóriumi titkár Völgy Alapítvány, Dr. Báthy András Attiláné titkár Nyugat-dunántúli Régió, Egri Gyula tű. alezredes, Dobos István tű. alezredes kirendeltség-vezető, Polai György irodavezető Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

   

 • 22.  Interpellációk, kérdések
 • 23.  Napirend utáni felszólalások
 • 26.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezető testületeibe tagok delegálására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

 • 27.  A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. évi beszámolója, döntés az adózott eredmény felhasználásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 28.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 100.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (xI.4.) önkormányzati rendelet módosítására


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 649/41. hrsz-ú (Ipari Parkban lévő volt 2. számú legénységi épület) ingatlan kivonására az Ipari Park területéből (írásban)
 • 25.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhag