ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. május 31.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az egyes tiltott közösségellenes magatatásokról szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Kókainé Hámorszky Éva (korosi.isk.@chello.hu) 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 27., Faller Zoltán (faltro@chello.hu) 8800 Nagykanizsa Ady u.35., Szermek Zoltán (szermek@mfg.hu) 8800 Nagykanizsa, Hársfa u. 44., Bene Csaba (bcsaba@nagykanizsa.hu) 8800 Nagykanizsa, Platán sor 5/a

 • 5.  Javaslat a városi közösségi közlekedés ingyenessé tételére a nagykanizsaiak számára, ezzel párhuzamosan a helyi adók olyan meghatározása, amely egyrészt erre fedezetet nyújt, másrészt mértékéből fakadóan valós alternatívája lenne a magán gépjárművek használatának (írásban)
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített Közbeszerzési tervének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a Nyári Zöldtábor 2012. évi működtetésére, az óvodák nyári ügyeleti rendjére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi-Péterfy Általános Iskola korosi.isk@chello.hu, Böjti Istvánné vezető Központi Rózsa Óvoda

 • 10.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények további működésére (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Intézményvezetők

 • 11.  Javaslat Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán működtetett hallgatói ösztöndíj program elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Birkner Zoltán (birkner.zoltan@uni-pen.hu)

 • 12.  Javaslat OVI-FOCI programban való részvételre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a nemzetiségi önkormányzatokkal (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 15.  Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Beszámoló az Országos Kompetenciamérés 2011. évi fenntartói eredményeiről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Intézményvezetők

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Szőlősi Márta területi vezető, Bali Veronika Tourinform Iroda vezető

   

 • 18.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 19.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

  1. Kiegészítés

 • 101.  Tulajdonosi hozzájárulás kérése kettős kereszt állításához


 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat döntéshozatalra a Mindenki Sportpályájára kötött üzemeltetési szerződés meghosszabbítása ügyében (írásban)
 • 21.  Javaslat a Lazsnaki Kastély hasznosítására (írásban)
 • 22.  Javaslat a Nagykanizsa Batthyány u. 2. szám alatti garázs értékesítésére (írásban)
 • 23.  A Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálása (írásban)
 • 24.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására (írásban)
 • 25.  Fellebbezések (írásban)