ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. június 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat az út és közműfejlesztési hozzájárulás rendjéről és mértékéről szóló 41/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

   

 • 5.  Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény, Molnár József intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Körmendi Viktória intézményvezető

  Egyesített Bölcsőde, Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

 • 6.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 7.  Javaslat a Szivárvány EGYMI és az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Horváth Istvánné intézményvezető Szivárvány EGYMI 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu), Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa, Bajcsy -Zs. E. u. 67. (molnar.istvan@aikk.sulinet.hu)

 • 8.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények álláshely számainak jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u. 25., Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.,  Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18.
 • 9.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás, valamint feladat-ellátási szerződés módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Novák Ferenc elnök Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulása 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. (kisterseg@zalakaros.hu), Gellén Melinda intézményvezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. (nk.szakertoi@nagykanizsa.hu)

 • 10.  Javaslat Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíj program működtetésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Birkner Zoltán (birkner.zoltan@uni-pen.hu)

 • 11.  Javaslat pályázat benyújtására a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című pályázati felhívásra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat az „Európa a polgárokért 2007-2013” - Testvérvárosok Hálózatának kialakítása c. programhoz való csatlakozásra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa város elöregedett zöld növényzetének rekonstrukciójára, különös tekintettel a platánfákra (írásban)
 • 14.  Javaslat Bagola városrészben elvégzendő 2012. évi feladatokra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Tulajdonosi hozzájárulás kérése kettős kereszt állításához (írásban)

  Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő

 • 16.  Beszámoló a középiskolai beiratkozásokról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgatója Batthyány Lajos Gimnázium, Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola, Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki szakképző Iskola és Kollégium, Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Interpellációk, kérdések
 • 19.  Napirend utáni felszólalások
 • 101.  Javaslat a Csapatkápolna és a Katona J. u. 1. sz. alatti ingatlanok cseréjére


 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa, belterület 649/41. hrsz-ú (Ipari Parkban lévő volt 2. számú legénységi épület) ingatlan megterhelés ügyében lefolytatott szabálytalansági vizsgálat eredménye alapján szükséges további intézkedések meghozatalára (írásban)
 • 21.  Fellebbezések (írásban
 • 100.  Fegyelmi eljaras kezdemenyezese Molnar Jozsef igazgatoval szemben