ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2012. augusztus 22.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …/2012.(……) önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 2.  Javaslat az oktatási-nevelési, valamint a szociális intézmények főző- és melegítőkonyháinak vállalkozásba adásából adódó létszámcsökkentés jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Bőjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u. 9, Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.,  Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Erdész u. 30., Koller Jutka igazgató Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki u. 19/B.

 • 100.  Feladatellátási megállapodás módosítása a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2012. december 31-ig (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI, (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu), Gellén Melinda igazgató (gellenm@gmail.com,) Polai György irodavezető Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (kanizsaterseg@chello.hu)

   

  Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.

   

    • Zárt ülés:

 • 3.  Javaslat a javító-nevelő intézet elhelyezésével kapcsolatos 228/2012. (VII.31.) számú közgyűlési határozat módosítására (írásban)