ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. szeptember 04.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012. (VI. 07.) számú rendelet módosításáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 9.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 10.  Javaslat Zalakomár Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata között létrejövő közoktatási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia) (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Varga Miklós polgármester Zalakomár Község Önkormányzata 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. (e-mail: jegyzo@zalakomar.hu)

 • 11.  Javaslat Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Zoltán polgármester 8776 Magyarszentmiklós, Fő út 31. (e-mail: info@magyarszentmiklos.hu)

 • 12.  Javaslat Bocska Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Csák Szilvia polgármester 8776 Bocska, Bocskai u. 4.; (e-mail: szcsb@enternet.hu)

 • 13.  Javaslat a méhnyakrák elleni védőoltás 2013-2014 évekre szóló önkormányzati támogatásra a 8/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet alapján (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a KEOP pályázati kiírásokhoz, illetve a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó előkészítési dokumentációk elkészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: NMV Nagykanizsai Megújuló Energia Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság, Sitku György ügyvezető Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19., 8800 Dr. Németh Kornél projektmenedzser

 • 15.  Javaslat „Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátása” tárgyában pályázati eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  (Az előterjesztés később kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített Közbeszerzési Tervének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Beszámoló az integrált intézmények egy éves vezetői tevékenységéről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Kókainé Hámorszki Éva igazgató (korosi.isk@chello.hu), Faller Zoltán igazgató (iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu), Szermek Zoltán főigazgató (szermek@mfg.hu), Bene Csaba főigazgató (bcsaba@nagykanizsa.hu)

   

 • 19.  Tájékoztató az önkormányzat 2012. első félévi ingatlanhasznosításairól (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Interpellációk, kérdések
 • 22.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmény részére magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához
 • 101.  Javaslat Zalakaros Város Önkormányzata, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény között közoktatási megállapodás megkötésére (korai fejlesztés)
 • 102.  Javaslat Zalaszabar Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata között gyógypedagógiai megállapodás megkötésére
 • 103.  Nagykanizsa részvétele az "Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program" - ban
 • 104.  Javaslat a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolában indítandó új 9. évfolyamos szakképző osztály engedélyezésére
 • 105.  Javaslat a Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola álláshely számának módosítására


 • Zárt ülés:

 • 23.  Javaslat az Ipari Parkban lévő 649/123 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog gyakorlására (írásban)
 • 24.  Fellebbezés (írásban)