ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. szeptember 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat az állattartás szabályairól szóló 52/2004.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Járási Hivatal létrehozásával összefüggő önkormányzati döntések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat közfoglalkoztatás biztosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint a Tourinform Iroda Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat a Halis István Városi Könyvtár, valamint a Kanizsai Kulturális Központ alapító okiratainak módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Kanizsai Kulturális Központ (farkastibor@kanizsakultura.hu), Halis István Városi Könyvtár (info@nagykar.hu)

 • 9.  Javaslat a középiskolákban szakképző osztályok meghatározására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa, Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 10.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Gilicze Sándor polgármester Nemespátró, Petőfi u. 5. (nemespatro@gmail.com), Jancsecz Lajos polgármester Belezna, Szabadság tér 20. (belezna@gmail.com), Kanász János polgármester Surd, Kossuth u. 2. (surdonk@gylcomp.hu), Hábli Nándor polgármester Sand, Kanizsai u. 37. (k3614@koznet.hu), Póczai Zoltán polgármester Sormás, Fő u. 1. (polgarmester.sormas@gelkanet.hu), Bodó Tamás István polgármester Homokkomárom, Jókai u. 35. (hkoma@t-online.hu), Bali Veronika polgármester Hosszúvölgy, Kossuth u. 7. (onkormanyzat@hosszuvolgy.hu)

 • 11.  Javaslat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Maresch Dániel üzemeltető Cinema Nagykanizsa

 • 12.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat a 2013-2014. tanév szervezésére a középiskolákban (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa, Platán sor 3., Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa, Erdész u. 30., Mérksz Andor ügyvezető igazgató TISZK Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodásra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Tájékoztató a város közcélú zöldterületeinek, közparkjainak városrendezési szempontú helyzetéről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Interpellációk, kérdések
 • 18.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására
 • 101.  Javaslat a „Svájci-Magyar Ösztöndíj Alap” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására
 • 200.  Közmeghallgatás


 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat a Nagyváthy 10. szám („Olajbányász pálya”) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 20.  Javaslat a Nagykanizsai Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának elbírálására (írásban)