ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. október 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 2.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2012. (IV. 06.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

   

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Várfalvi Ferenc régióvezető E.on DÉDÁSZ Zrt. (8800 Nagykanizsa, Király u. 1.)

 • 6.  Javaslat a 4/2012. (I. 11.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Javaslat fogászati röntgengép beszerzésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2013. évi szolgáltatási díjának meghatározására, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerződés kötésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató Magyar Vöröskereszt Zala megyei Szervezete, Szőlősi Márta területi vezető Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete

 • 10.  Javaslat adóoptimalizálási feladatok ellátására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Karácsony Károly ügyvezető

 • 13.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2012. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Karácsony Károly ügyvezető

   

 • 14.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagy Imre ügyvezető

 • 15.  Javaslat Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Zoltán polgármester 8776 Magyarszentmiklós, Fő út 31. (e-mail: info@magyarszentmiklos.eu)

 • 16.  Javaslat az Alkotmány u. 177/a. szám előtti autóbusz megállóba új utasváró építésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat a Nagykanizsa-Palin, 4394/13 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Javaslat a ZIF-650 típusú fúróberendezés térítésmentes átadására a Magyar Olajipari Múzeum részére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervére (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

 • 20.  Javaslat a külső városrészek fejlesztési tervének elkészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Bicsák Miklós önálló képviselői indítványa a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. működése tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő

 • 22.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 212/2012.(VI.28.) számú határozatával felállított, a nagykanizsai 649/17 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése vizsgálatával foglalkozó Ideiglenes Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Bizzer András elnök Ideiglenes Bizottság

 • 23.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Polai György Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (kanizsaterseg@chello.hu),

  Horváth Tamás Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás (tamas.horvath@dzviz.hu),

  Fitos István Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás (istvan.fitos@dzviz.hu)

 • 25.  Interpellációk, kérdések
 • 26.  Napirend utáni felszólalások
 • 28.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az INSZA-BAU Kft között a Nagykanizsa-Palin Forrás u. út és közműátvételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 100.  Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester • Zárt ülés:

 • 27.  Javaslat döntéshozatalra a 3799. hrsz ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
 • 29.  Fellebbezések (írásban)