ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. november 29.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeiről és azok használatáról szóló 4/1999. (I.26.) sz. rendelet módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 4.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint javaslat a 2013. évi díj megállapítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polainé Marek Valéria közszolgáltató 

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

   

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  A társulásokat érintő jogszabályi változások hatása az önkormányzat által ellátott feladatokra (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Polai György irodavezető

   
 • 9.  Javaslat a 2013. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat az „Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Műfüves Sportpálya” kialakítása tárgyában a beruházás indítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Tájékoztató a 2012/2013-as nevelési év/tanév indításáról (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa Zrínyi u. 38., Horváth Istvánné igazgató Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Rózsa u. 9., Gellén Melinda vezető Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nagykanizsa Rózsa u. 9., Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nagykanizsa Sugár u. 18., Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23., Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa, Platán sor 3.,  Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18., Mérksz Andor ügyvezető igazgató Kanizsa TISZK Nagykanizsa, Erdész u. 30.

 • 12.  Javaslat Liszó Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Novák Csaba polgármester 8831 Liszó, Kanizsai u. 2. (e-mail: liszo.hivatal@gylcomp.hu.)

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat az ebek transzponderrel való megjelölésének támogatására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2012. évi Üzleti Tervének II. sz. módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

  1. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

   

 • 18.  Javaslat a Dalkia Energia Zrt.-vel megkötött Hőszolgáltatási szerződés III. számú módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 19.  Sajni József önkormányzati képviselő önálló indítványa a veszélyhelyzet megszüntetése, közterület rehabilitáció a Vasút utcában tárgyban (írásban)

   Előterjesztő: Sajni József önkormányzati képviselő

 • 20.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil kapcsolatairól (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Valamennyi nagykanizsai civil szervezet

 • 21.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 24.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 25.  Napirend utáni felszólalások
 • 101.  Javaslat a Tourinform Irodában Kanizsa kártya koordinátori jogviszony meghosszabbítására
 • 102.  Javaslat a 2013/2014. tanévre vonatkozó Általános iskolai körzethatárok megállapítására


 • Zárt ülés:

 • 26.  Javaslat a helyi közösségi közlekedés megoldására meghirdetett koncessziós pályázat elbírálására (írásban)
 • 27.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 • 28.  Javaslat a Nagyváthy 10. szám (Olajbányász pálya) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
 • 29.  Javaslat a DAB Production Hungary Kft. javára elővásárlási jog alapítására a nagykanizsai 649/138 hrsz ingatlanra (írásban)
 • 30.  Javaslat a Nagykanizsa külterület 0439/3 hrsz-ú árok egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére (írásban)
 • 31.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 2984 hrsz-ú közterület egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére (írásban)
 • 32.  Javaslat a Nagykanizsa, Berzsenyi u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére (írásban)
 • 33.  Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. ajtó szám alatti lakás értékesítésére (írásban)
 • 34.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
 • 35.  Fellebbezés (írásban)
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre u. 68/A. szám alatti MÁV Sportcsarnok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
 • 103.  Döntés vagyonnyilatkozati eljárásról