ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2012. december 13.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012.(IX. 12.) önkormányzati rendelete módosítására, kiegészítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 30/2012.(VI.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2013. évi díjak megállapítása, továbbá javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 61/2001.(XII.19.) számú hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat többcélú intézmények átszervezésére és intézményi alapító okiratok módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: szermek@mfg.hu, bcsaba@nagykanizsa.hu, bcsaba@kanizsa.hu, blgkanizsa@blg.hu, blglaci@blg.hu, kertvarosiovi2@gmail.com, bojtiistvanne01@gmail.com, mmolnaristvan@freemail.hu, iskola@palin-nkanizsa.sulinet.hu, miklosfa@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu, szmodicsne@gmail.com, hevesi@chello.hu, korosi.isk@chello.hu, iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu, igazgatorozgonyi@z-net.hu, titkarsagrozgonyi@z-net.hu, szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu, fami1926@gmail.com, gellenm@gmail.com, nk.szakertoi@nagykanizsa.hu,

   

 • 8.  Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodások módosítására és megszüntetésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: érintett intézményvezetők, önkormányzatok

 • 9.  Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ Dr. Halász Gabriella központvezető, Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső u. 10.; Kaján Imre Zala Megyei Múzeumok Igazgatója kajanimo@zmmi.hu

 • 10.  Javaslat oktatási intézmények megnövekedett feladatellátásából adódó túlóraigény jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Szivárvány EGYMI Horváth Istvánné igazgató Nagykanizsa, Rózsa u. 9., Dr. Mező-Thúry Gimnázium és Szakképző Iskola Szermek Zoltán főigazgató Nagykanizsa, Platán sor 3.

   

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. évi munkatervére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat a fogászati ügyelet ellátására vonatkozó megállapodások felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a 2013/2014-es nevelési évre az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározására és körzethatárok kialakítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné vezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa, Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. E. u. 67.

 • 15.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének felhasználásával (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények 2013. évi bérleti díjának megállapítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos, Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető, Vargovics Józsefné HNÖ elnök, Lancsák József NNÖ elnök, Teleki László RNÖ elnök, Bali Vera Tourinform Iroda vezető

 • 19.  Interpellációk, kérdések

 • 20.  Napirend utáni felszólalások
 • 23.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes, illetve kedvezményes használatba adására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 100.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására


 • Zárt ülés:

 • 21.  Javaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4-5. §-ai alapján közszolgáltatási szerződés megkötésére (írásban)
 • 22.  Javaslat a Muraközi u. 5. szám alatti 1. emeleti irodák (volt Nevelési Tanácsadó) bérbeadására (írásban)
 • 24.  Fellebbezések (írásban)