ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. január 31.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő

 • 5.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Volksbank Zrt. közötti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződés jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2013. évi külkapcsolati tervre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Pályázati kiírás a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Szőlősi Csaba elnök Kanizsa Uszoda Kft. Felügyelő Bizottsága, Karácsony Károly ügyvezető Kanizsa Uszoda Kft.

 • 10.  A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnök, Teleki László RNÖ elnök, Lancsák József NNÖ elnök

 • 11.  Javaslat a Pivári utca felújítási tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Sajni József önkormányzati képviselő önálló indítványa a veszélyhelyzet megszüntetése, közterület rehabilitáció a Vasút utcában tárgyban (írásban)
 • 13.  Javaslat a Balatoni út – Hevesi úti csomópontban tervezett kettőskereszt-emlékművel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségvállalás elhárítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Tájékoztató a 2012-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi u. 23. Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3. Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18.

 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételére
 • 103.  Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 104.  Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtására

  A soros közgyűlést követően azonnali soron kívüli ülésen kerül megtárgyalásra • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat "Az Év Vállalkozása Emlékplakett” adományozására (írásban)
 • 19.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)
 • 20.  Javaslat a hulladékgazdálkodási gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 21.  Fellebbezések (írásban)
 • 101.  Javaslat a nagykanizsai 02170 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására
 • 102.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 1181/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében