ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. február 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI. 04.) és az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnöke, Teleki László RNÖ elnöke, Lancsák József NNÖ elnöke

 • 5.  Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Fecske Zoltán ügyvezető Publimont Kft. 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a

 • 6.  Javaslat a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde

   

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016 módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  10. Kiegészítés

  11. Kiegészítés

  12. Kiegészítés

  13. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. Nagykanizsa, Teleki u. 19., Kámán László vezérigazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 11.  Javaslat a „NYDOP-3.1.1/F-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című pályázat benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének felhasználásával (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Beszámoló a 2012. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2013. évi felújítási címjegyzékre (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató

 • 15.  Javaslat oktatási intézmények névváltozásának véleményezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Tomity Mária tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsa Tankerület Nagykanizsa Eötvös tér 16., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nagykanizsa, Sugár u. 18.

 • 16.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával kötött feladat ellátási megállapodások felülvizsgálata (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Polai György irodavezető

 • 18.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51. Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 19/b, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a, Horváthné Kápolnás Katalin intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.

 • 19.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

  Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Koller Jutka intézményvezető, Horváthné Kápolnás Katalin mb. intézményvezető, Körmendi Viktória intézményvezető

 • 20.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2012. évi működése és 2013. évi tervei (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 21.  Tájékoztató az építésüggyel és településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 22.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Boa Sándor Idősügyi Tanács alelnöke a közösségfejlesztési-tehetséggondozási munkacsoport elnöke, Büki Pálné az Idősügyi Tanács alelnöke, Balogh István Idősügyi Tanács tagja, a közéleti-informatikai munkacsoport társelnöke

 • 23.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 24.  Napirend utáni felszólalások
 • 25.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2012. évben lezárult perekről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester • Zárt ülés:

 • 26.  Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi ingatlan-hasznosításairól (írásban)