ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. március 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló 50/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde, dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Horváthné Kápolnás Katalin mb. intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 65/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 8.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform Iroda) vezetőjének helyettesítésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Bali Veronika irodavezető, Széphalmi Judit idegenforgalmi ügyintéző Tourinform Iroda

 • 11.  Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza Nagykanizsa,  Zrínyi M. u. 33., (birkner.zoltan@uni-pen.hu)

 • 12.  Javaslat a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt.

 • 13.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2013. évi fejlesztésének műszaki tartalmára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi intézményi felújítási munkáira (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 16.  Javaslat a nagykanizsai közparkok, zöldterületek felújításának ütemezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat a településfejlesztési és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2013. évi munkatervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)

 • 19.  Javaslat a közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének elindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com), Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsakultura.hu )

 • 20.  Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Küldetésnyilatkozata és 2013. évi Munkatervének elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com)

 • 21.  Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes, Rendőrkapitányság vezető

 • 22.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa klubjainak részvételéről a város közéletében, javaslat az SZMSZ-ének módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Polai György munkaszervezet vezető Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

   

 • 24.  Interpellációk, kérdések
 • 25.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Tripammer utcai temetőben található védett síremlékek felújítására
 • 102.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának kiírására
 • 103.  Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/129, 649/146 és 4378/32 hrsz-ú ingatlanokra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás megadására
 • 104.  Javaslat a Nagykanizsa, Bartók Béla u. 7. C. Ih. II. em. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére


 • Zárt ülés:

 • 26.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nagykanizsai külterületi 0609, 0194/7, 0202/2, 0209, 0320/1, 02073 hrsz-ú üzemtervezett erdő-ingatlanok értékesítésére (írásban)
 • 27.  A Saubermacher-Pannonia Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása, beszámoló a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Kft., Viridis-Pannonia Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Kft., Viridis-Pannonia Kft. 2013.
 • 28.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 • 101.  Javaslat a nagykanizsai 4204. hrsz. önkormányzati ingatlanra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyására