ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. április 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a Közterületek és közterület-jellegű területek használatáról szóló 51/2004 (XII. 21.), valamint a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának felosztására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 6.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Böjti Istvánné (bojti.istvanne01@gmail.com)

 • 8.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

   Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 11.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 12.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhag

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

  8. Kiegészítés

  9. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. (Nagykanizsa, Teleki u. 19.), Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 13.  Javaslat a belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete, egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján vis maior támogatás elnyerésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné óvodavezető, Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (kertvarosiovi2@gmail.com), Török Györgyné óvodavezető, Kiskanizsai Pipitér Óvoda (ovoda@aikk.sulinet.hu ), Szabó Mária óvodavezető, Miklósfai Óvoda (mokalap@chello.hu), Benczik Imre Istvánné óvodavezető, Palini Óvoda (ovoda@palin-nkanizsa.sulinet.hu)

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Marketti Judit kuratóriumi titkár Völgy Alapítvány, Madarászné Kele Márta intézményvezető Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nagykanizsa, Munkácsy u. 7. 

 • 20.  Interpellációk, kérdések
 • 21.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosítására


 • Zárt ülés:

 • 22.  Javaslat a Nagykanizsa, Deák tér 10. szám alatti, 1211/A/3. hrsz-ú pinceszinti üzlethelyiség értékesítésére (írásban)
 • 23.  Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/130. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás megadására (írásban)
 • 24.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 25.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetőjének megválasztására (írásban)