ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. május 30.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló 12/2007. (IV. 4.), önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2005.(II.03.) számú a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 8.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 9.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a 2013. június 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

   

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Fitos István PME vezető, Horváth Tamás PME tag

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálatára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 14.  Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulások jogi személyiségű társulássá alakítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat bankszámlavezetésre és hitelnyújtásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 16.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a Nyári Napközitábor 2013. évi működtetésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 17.  Javaslat a város fenntartásában működő óvodák átszervezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Böjti Istvánné óvodavezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (kertvarosiovi2@gmail.com), Török Györgyné óvodavezető Kiskanizsai Pipitér Óvoda (ovoda@aikk.sulinet.hu), Szabó Mária óvodavezető Miklósfai Óvoda (mokalap@chello.hu), Benczik Imre Istvánné óvodavezető Palini Óvoda (ovoda@palin-nkanizsa.sulinet.hu)

 • 18.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kozma Péter ügyvezető Nagykanizsa Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

 • 20.  Javaslat a Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.-vel kötött közszolgáltatói szerződés módosítására és az ezzel összefüggő intézkedések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.

 • 21.  Javaslat 2014. január 1. napjától a kéményseprő-ipari közszolgáltatás önként vállalásáról (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 22.  Javaslat az Úttörő utca nevének megváltoztatására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Önálló képviselői indítvány Szellemtörténet – Oktatási Központ és gyermek üdülőtábor létrehozása tárgyában (írásban)

  Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

 • 24.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Bali Veronika Tourinform Iroda vezető, Tomity Mária igazgató KLIK Nagykanizsai Tankerület, Érintett intézményvezetők

 • 25.  Interpellációk, kérdések
 • 26.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
 • 101.  Javaslat oktatási intézmények névváltozásának véleményezésére


 • Zárt ülés:

 • 27.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
 • 28.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban)
 • 29.  Fellebbezések (írásban)