ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. június 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Füstfaragók Kéménytechnikai Kft.

 • 2.  Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 3.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 61/2001.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Hováth Balázs ügyvezető Netta – Pannonia Kft.

 • 4.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Pályázó

 • 6.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 7.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető (Netta - Pannonia Kft.)

   

 • 8.  Javaslat óvodai-nevelési feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések kötésére (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 9.  Javaslat a Fund Cigány Alapfokú Művészeti Iskolával kötött szerződés módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 10.  Javaslat a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények átszervezésére (írásban)

  Meghívottak: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com), Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsakultura.hu )

   

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda álláshely számainak jóváhagyására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7. (kertvarosiovi2@gmail.com)

 • 12.  Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2013. évi tételes beruházási, felújítási tervére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

   

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Volán Közlekedési Zrt. között kötendő megállapodás aláírására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 15.  Javaslat a hulladéklerakó bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kozma Péter ügyvezető Nagykanizsa Netta - Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.

   

 • 17.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 18.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

 • 19.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 2436 hrsz-ú közterületen fénykereszt elhelyezésének engedélyezése iránt benyújtott kérelem ügyében (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 20.  Javaslat a Garay u. 21. alatti volt laktanya épület falán elhelyezett emléktáblához tulajdonosi hozzájárulás megadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kámán László vezérigazgató Vagyongazdálkodási Zrt.

 • 21.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. kintlévőségeinek behajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

   

 • 22.  Javaslat a Polgármesterek Szövetségében vállalt (Covenant of Mayors, CoM) Fenntartható Energia Akcióterv elfogadására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 23.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Interpellációk, kérdések
 • 25.  Napirend utáni felszólalások
 • 26.  Javaslat az EMMI Debreceni Javítóintézettel kötött földhasználati megállapodás módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

 • 27.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívottak: Baráth Zoltán (barathzoltan60@gmail.com) 8800 Nagykanizsa, Kinizsi Pál u. 2/a, Jeszenői Csaba (igazgatorozgonyi@z-net.hu) 8800 Cigány út 60., Szabó Erzsébet (gszaboe@freemail.hu) 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi Dániel u. 4/a I/7.)

 • 28.  Fellebbezések (írásban)
 • 29.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ - Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő Egyesület támogatására
 • 30.  MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLŐ - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására
 • 100.  2013. június 27-i soron kívüli ülés

  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.)  önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 101.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete módosítására

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 16.  Javaslat a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)