ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. szeptember 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 2.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosítására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

  Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető

 • 3.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozásra (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 4.  Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshely pályázatának kiírására (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 5.  Pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői és vezérigazgatói tisztségének betöltésére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 6.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére (írásban)

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

 • 8.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 9.  Napirend utáni felszólalások
 • 51.  Javaslat a Zrínyi utca 33 szám alatti épületre kötött ingatlanhasználati szerződés megszüntetése tárgyában hozott 239/2013. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
 • 100.  2013. szeptember 26-i közmeghallgatás


 • Zárt ülés:

 • 10.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye által használt 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6. szám alatti ingatlan társasházzá alakítására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Bajcsa és Korpavár városrészekben elkészült szennyvízcsatorna-hálózat önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 12.  Javaslat döntéshozatalra a Széchenyi térre tervezett fénykereszt elhelyezése ügyében (írásban)
 • 13.  Javaslat a Saubermacher-Pannonia Kft. és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött szindikátusi szerződés felülvizsgálatára (írásban)
 • 14.  Javaslat a VI. számú Felnőtt Háziorvosi Szolgálat átadására Dr. Simán István háziorvos részére (írásban)
 • 15.  Fellebbezések (írásban)
 • 50.  Javaslat a volt Thury Laktanya területén található "kápolna" megnevezésű épületre Nagykanizsán 2002. március 7. Napján megkötött ajándékozási szerződés tévedés jogcímén történő megtámadására