ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. október 31.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(IV.03.) önkormányzati rendelet
 • 2.  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat egyes szociális intézmények alapító okiratának módosítására (írásban)
 • 8.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2014. évi szolgáltatási díjának meghatározására, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)
 • 9.  Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódóan kisméretű műfüves pálya építésére a miklósfai iskolában (írásban)
 • 10.  Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” (írásban)
 • 11.  Javaslat a jelentősebb városi rendezvények megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 12.  Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási munkálatok programjára (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 13.  Javaslat a közlekedési létesítmények fejlesztésének 2014. évi programjára (írásban)
 • 14.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 15.  Javaslat Nagykanizsa MJV 2014-2020 programozási időszakra szóló Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, - elemzése és helyzetértékelése valamint Települ

  1. Kiegészítés

 • 16.  Javaslat a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott KEOP - 1.1.1/C/13 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)
 • 17.  Javaslat mezőőri szolgálat létrehozására (írásban)
 • 18.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház Dél-dunántúli egészségügyi térséghez való csatlakozásának támogatására (írásban)
 • 19.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)
 • 20.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról (írásban)
 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 22.  Interpellációk, kérdések
 • 23.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 24.  Fellebbezések (írásban)
 • 100.  Javaslat a volt Thury Laktanya területén található "kápolna" megnevezésű épületre (nagykanizsai 3110/6. hrsz) Nagykanizsán 2002. március 7. Napján megkötött ajándékozási szerződés tévedés jogcímen történő megtámadására)