ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. november 28.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ magasabb vezetői kinevezésére (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  Javaslat adóoptimalizálási feladatok ellátására (írásban)
 • 8.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)
 • 9.  Javaslat a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 10.  Javaslat a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére (írásban)
 • 11.  Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft-vel (írásban)
 • 12.  Javaslat a 2013. évi víziközmű fejlesztési terv módosítására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Tripammer úti ravatalozó felújítási munkálatai tervdokumentációjának elkészítésére (írásban)
 • 14.  Javaslat az energetikusi feladatok 2014. évi ellátására (írásban)
 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztésének végrehajtására (írásban)
 • 16.  Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban)
 • 17.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 18.  Javaslat a Tourinform Irodában Kanizsa kártya koordinátori jogviszony meghosszabbítására (írásban)
 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési munkatervére (írásban)
 • 20.  Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési év indításáról (írásban)
 • 21.  Javaslat a 2014/15 tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapítására (írásban)
 • 22.  Javaslat köznevelési intézmények intézményvezető-helyettesi pályázatának véleményezésére (írásban)
 • 23.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 24.  Interpellációk, kérdések
 • 25.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 26.  Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban)
 • 27.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának elbírálására (írásban
 • 28.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatójának elbírálására (írásban)
 • 29.  Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetői kinevezésére (írásban)
 • 30.  Fellebbezések (írásban)
 • 100.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására
 • 101.  Javaslat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságba nem képviselő bizottsági tag választására