ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2013. december 19.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervére (írásban)
 • 7.  Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetői álláshely pályázati kiírás elfogadására (írásban)
 • 8.  Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)
 • 9.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására (írásban)
 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 12.  Javaslat a kiskanizsai temetőben új ravatalozó építésére (írásban)
 • 13.  Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez kapcsolódó jelzálog-szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 14.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

  5. Kiegészítés

  6. Kiegészítés

  7. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására
 • 101.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadására


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat döntéshozatalra az Ipari parkban lévő 649/41. hrsz-ú (volt legénységi épület) ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
 • 19.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
 • 20.  Javaslat Dr. Vass Tamás fogszakorvossal a VIII. számú fogorvosi körzet tárgyában előszerződés megkötésére (írásban)
 • 21.  Fellebbezés (írásban)