ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. január 23.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás - támogató programjáról szóló 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 2.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című pályázat benyújtására (írásban)
 • 6.  Javaslat az adósságkonszolidációhoz szükséges intézkedések meghozatalára (írásban)
 • 7.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban)
 • 8.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2014. évi külkapcsolati tervre
 • 9.  Javaslat a 2014-2015-ös nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)
 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására
 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 12.  Interpellációk, kérdések
 • 13.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a Zrínyi utca 33 szám alatti önkormányzati ingatlan térítésmentes használatba adására Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
 • 15.  Javaslat az év vállalkozása emlékplakett adományozására
 • 16.  Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. rehabilitációs költségtámogatás visszafizetésének vizsgálatáról (írásban)