ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. március 06.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Török-kút és Bethlen István szobor helyének kijelölésére (írásban)
 • 4.  Tájékoztató a „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos program 2013. évi helyi lebonyolításáról, eredményeiről, csatlakozás a 2014. évi programhoz, Együttműködési Megállapodás elfogadása (írásban)
 • 5.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)
 • 6.  Javaslat önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára (írásban)
 • 8.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)
 • 9.  Beszámoló a 2013. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2014. évi felújítási címjegyzékre (írásban)
 • 10.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi Üzleti Terve (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 11.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2013. évi működése és 2014. évi tervei (írásban)
 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója önkormányzati egyeztetési dokumentációja és Integrált Településfejlesztési Stratégiája önkormányzati egyeztetési dokumentációja elfogadására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2014. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 14.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2014. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések
 • 17.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat vízfolyások üzemeltetésre történő átadására
 • 101.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)
 • 102.  Javaslat a hulladékszállítást végző, önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átalakulással kapcsolatos végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadására