ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. március 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására (írásban)
 • 5.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára (írásban)
 • 6.  Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program végrehajtására (írásban)
 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2014. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)
 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 • 9.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 10.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 11.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 12.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlásáról szóló adásvételi szerződések megkötésére, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Kft. módosuló társasági szerződésének jóváhagyására (írásban)
 • 14.  Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesülettel (írásban)
 • 15.  Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódóan kisméretű műfüves pálya építésére (írásban)
 • 16.  Javaslat a közvilágítás korszerűsítéshez, napelemes villamosenergia-termeléssel kombinált belső világítás-korszerűsítésekhez szükséges műszaki dokumentáció, valamint teljes várost érintő napelemes villamosenergia-hasznosítási program elindításának lehetőségét vizsgáló háttértanulmány elkészítésére (

  1. Kiegészítés

 • 17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 18.  Javaslat egyes köztéri alkotások helyének kiválasztására illetve áthelyezésére (írásban)
 • 19.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi - törvényességi és szakmai - fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)
 • 20.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 21.  Interpellációk, kérdések
 • 22.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 23.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
 • 24.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)
 • 25.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2013. évben lezárult perekről (írásban)