ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2014. április 17.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 2.  Javaslat a sportról szóló 74/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 4.  Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 5.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 6.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolója (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  Javaslat az önkormányzat által biztosított 2014. évre vonatkozó Humán Papilloma Vírus elleni védőoltási program kiterjesztésére (írásban)
 • 8.  Javaslat a Tripammer úti ravatalozó felújítására (írásban)
 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának felosztására és a 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 10.  Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására (írásban)
 • 14.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára (írásban)
 • 15.  Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program végrehajtására (írásban)
 • 16.  Javaslat a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás igénybevételére (írásban)
 • 17.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)
 • 100.  Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására
 • 101.  Javaslat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósításában való közreműködésre létrehozott ad hoc bizottság módosítására – az előterjesztés 2014. április 17-én került a honlapra


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a nagykanizsai 2044/5 hrsz-ú ingatlanon létesített központi átemelő-építmény önálló helyrajzi számú ingatlankénti feltüntetésére és az építmény által elfoglalt 280 m2 területre földhasználati jog térítésmentes alapítására (írásban)
 • 19.  Bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítása (írásban)