ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2014. május 21.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” című pályázat határozati javaslatának módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 3.  Javaslat a nyári közfoglalkoztatás támogatására (írásban)
 • 4.  Javaslat a 48-as gyalogezred emlékmű áthelyezésére (írásban)
 • 5.  Beszámoló a Zala Volán Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről 2013. évben (írásban)
 • 6.  Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)
 • 7.  Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti társulás 2013. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységéről (írásban)
 • 100.  A Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és térsége TISZK Nonprofit Kft., és a Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolóról szóló határozat kiegészítése
 • 101.  Javaslat a Principális és Felső Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli megszűnésével összefüggő döntés meghozatalára


 • Zárt ülés:

 • 8.  Fellebbezés (írásban)