ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. június 05.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa város és településrészei névhasználatáról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat mezei őrszolgálat létrehozására (írásban)
 • 3.  Javaslat a 48-as gyalogezred emlékmű áthelyezésére (írásban)
 • 4.  Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban)
 • 5.  Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (BIZALMAS)
 • 6.  Javaslat a NaGESZ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 7.  Tájékoztató a Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv helyzetéről (írásban)
 • 8.  Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor, és a nyári Napközistábor 2014. évi működtetésére (írásban)
 • 9.  Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2014/15-ös nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)
 • 10.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 11.  Interpellációk, kérdések
 • 12.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 13.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)
 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa, Zrínyi u. 40. szám alatti ingatlanon található 65,5 m2 alapterületű épületrész térítésmentes használatba adására (írásban)
 • 15.  A VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának elbírálása (írásban)
 • 16.  A Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói pályázatának elbírálása (írásban)
 • 100.  Netta-Pannonia Környv.véd Kft. folyószámla hitelszerzédéshez kezességvállalási szerződés
 • 101.  NMJV Önk. résztulajdonában álló egyes gazd. társaságokkal kapcs. döntések