ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. június 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési tervének elkészítésére (írásban)
 • 4.  Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 10.) rendeletének módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)
 • 7.  Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára (írásban)
 • 8.  Általános iránymutatás az egyszemélyes és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak felülvizsgálatához (írásban)
 • 9.  Javaslat a Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közös Kutató Központ kialakítására (írásban)
 • 10.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 • 11.  dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő Kanizsa Uszoda Kft.-vel kapcsolatos önálló indítványa (írásban)
 • 12.  Javaslat az ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv kidolgozására (írásban)
 • 13.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban)
 • 14.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 15.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 16.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára (írásban)
 • 101.  Javaslat a KEOP -2014-4.10.0/N kódszámú "Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című pályázat benyújtására
 • 102.  Javaslat a KEOP -2014-4.10.0/N kódszámú "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című pályázat benyújtására