ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. augusztus 28.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önk. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet, valamint a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet megalkotására (írásban)
 • 7.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 8.  Javaslat az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására (írásban)
 • 9.  Javaslat óvodai-nevelési feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére Sormás Község Önkormányzatával (írásban)
 • 10.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat „Vállalkozási szerződés - Ligetváros szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt építési beruházásához kapcsolódó többletforrás biztosítására (írásban)
 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról (írásban)
 • 13.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
 • 14.  Javaslat Nagykanizsa területén állatjóléti létesítmények, közegészségügyi berendezések létesítésére (írásban)
 • 15.  Javaslat a „Kerékpárosbarát Település 2013.” című (KBT2013) pályázat benyújtására (írásban)
 • 16.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 17.  Interpellációk, kérdések
 • 18.  Napirend utáni felszólalások
 • 23.  Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)
 • 100.  Javaslat a "2014. évi hulladékgazdálkodási közszogláltatás biztosítása" című pályázat benyújtására


 • Zárt ülés:

 • 19.  Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 189 hrsz-ú, természetben a Magyar u. 82. szám alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
 • 20.  Javaslat az önkormányzati tulajdonban levő 02045 és 02051 hrsz-ú magánutak és a Miklósfai MG Zrt. tulajdonában levő 01022/9 és 02206/2 hrsz-ú ingatlanok cseréjére (írásban)
 • 21.  Javaslat a NaGESZ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban)
 • 22.  Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)
 • 24.  Fellebbezések