ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2014. szeptember 25.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)
 • 2.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)
 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 6.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézménynek történő Idősek Hete megrendezéséhez szükséges pénzösszeg átadására (írásban)
 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási időszakra szóló Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, elemzése és helyzetértékelése vala

  1. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elkészítésére (írásban)
 • 9.  Javaslat a „vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet” alapján vis maior támogatás elnyerésére (írásban)
 • 10.  Javaslat pályázat benyújtására a Városok hálózatai komponensre az „Európa a polgárokért” (Europe for Citizen) program keretében (írásban)
 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés