ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2014. október 30.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)
 • 4.  A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2015. évi szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)
 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának meghosszabbítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő Egyesület részére nyújtott támogatás tartalmára (írásban)
 • 7.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft.-vel kötendő 2014. évi fejlesztési támogatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 8.  Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 2014. évi fejlesztésére (írásban)
 • 9.  Tájékoztató a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa Megyei Jogú Város, mint járás székhely közötti együttműködés tapasztalatairól (írásban)
 • 10.  Javaslat pályázat kiírására a Kanizsa TV Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére (írásban)
 • 11.  Javaslat pályázat kiírására a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői tisztségére (írásban)
 • 12.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

  4. Kiegészítés

 • 100.  Javaslat csatornaprojekt keretében elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára
 • 101.  Javaslat a településrendezési terv 2014. évi módosítására érkezett vélemények elfogadására


 • Zárt ülés:

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 141/2/2014. (VI. 05.) számú határozatával Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett személyszállítási feladatok ellátása tárgyában kiírt pályázat elbírálására (írásban)
 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020. időszakra szóló Integrált Területi Program 1.0-s változatának elfogadására (írásban)
 • 15.  Bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítása (írásban)
 • 16.  Fellebbezés (írásban)