ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. november 27.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) önk. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 2.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 5.  Javaslat a Zrínyi u. 31. szám alatt található volt PIÉRT raktár térítésmentes használatba adására (írásban)
 • 6.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 7.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi Üzleti Tervének II. számú módosítására (írásban)
 • 8.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)
 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő költségek támogatásáról szóló szerződés elfogadására (írásban)
 • 10.  Javaslat alpolgármesteri tisztség betöltése módjának módosítására (írásban)
 • 11.  Javaslat az intézményi felújítások 2015. évi programjának előkészítésére (írásban)
 • 12.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2015. évi fejlesztési programjának előkészítésére (írásban)
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 14.  Javaslat a 2015. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
 • 15.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén névvel még nem rendelkező közterületek elnevezésére (írásban)
 • 16.  Javaslat a 2012-2015. évekre szóló szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 17.  Tájékoztató a 2014/2015-ös nevelési év indításáról (írásban)
 • 18.  Javaslat a 2015/2016. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapítására (írásban)
 • 19.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről (írásban)
 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési munkatervére (írásban)
 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 22.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 23.  Napirend utáni felszólalások
 • 100.  Javaslat Nagykanizsa területén közegészségügyi berendezések létesítése


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak felügyelő bizottságaiba delegált tagok megválasztására (írásban)
 • 25.  Fellebbezések (írásban)