ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2014. december 18.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a szociális temetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
 • 5.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára" című, ÁROP-.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban)
 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervére (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 9.  Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (írásban)
 • 10.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 11.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítása (írásban)
 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)
 • 13.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű bérleti szerződés megkötésére (írásban)
 • 14.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 15.  Interpellációk, kérdések
 • 16.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 17.  Javaslat döntéshozatalra a Games Bt. Vasemberházat érintő egyezségi ajánlata ügyében (írásban)
 • 18.   Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatására (írásban)
 • 19.  Fellebbezés (írásban)