ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SORON KÍVÜLI KÖZGYŰLÉS - 2015. január 15.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

  • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
  • 2.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban)
  • 3.  Javaslat a Szivárvány EGYMI igazgatóhelyettesi pályázatának véleményezésére (írásban)


  • Zárt ülés:

  • 4.  Javaslat a 0568 hrsz-ú ingatlan tekintetében az elővásárlási jog gyakorlására (írásban)
  • 100.  Javaslat a nagykanizsai 4372. hrsz.-ú "Lazsnaki kastély" ingatlan értékesítésére