ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. január 29.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a névvel még nem rendelkező közterületek elnevezéséréről szóló 258/2014.(XI. 27.) számú közgyűlési határozat módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban)
 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
 • 6.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2015-2019 közötti időszak és a 2015. év külkapcsolati tervére (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 • 7.  Javaslat a 2015-2016-os nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)
 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 9.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 10.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 11.  Javaslat nagykanizsai 0568 hrsz-ú telephely önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 12.  Javaslat a nagykanizsai 1836/69 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
 • 13.  Javaslat a DAB Pumps Hungary Kft. javára elővásárlási jog alapítására az Ipari Parkban lévő önkormányzati tulajdonú 649/137. és 649/138. hrsz-ú ingatlanokra (írásban)
 • 14.  Javaslat az Év vállalkozása emlékplakett adományozására (írásban)
 • 15.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)