ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. február 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 12/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására (írásban)
 • 5.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. átalakítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 7.  Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok rekreációs célú földszerzésre kijelölésére (írásban)
 • 8.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. évi Üzleti Terve (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 9.  Beszámoló a 2014. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2015. évi felújítási címjegyzékre (írásban)
 • 10.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására (írásban)
 • 11.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2015. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 12.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2015. évi munkatervének elfogadására (írásban)
 • 13.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2014. évi működése és 2015. évi tervei (írásban)
 • 14.  Javaslat földgáz beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • 15.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 16.  Interpellációk, kérdések

  1. Kiegészítés

 • 17.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitűntetések adományozására (írásban)
 • 19.  Fellebbezések (írásban)