ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. március 26.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére (írásban)
 • 5.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint SZMSZ-ének módosítására (írásban)
 • 6.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2015. évi tételes beruházási, felújítási terve (írásban)
 • 7.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. átalakítására (írásban)
 • 8.  A Kanizsa Újság Kft. 2015. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
 • 9.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
 • 10.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Terve (írásban)
 • 11.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
 • 14.  Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására, továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 15.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban)
 • 16.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

  3. Kiegészítés

 • 17.  Javaslat közfoglalkoztatás támogatására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 18.  Interpellációk, kérdések
 • 19.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
 • 21.  Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
 • 22.  Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2014. évben lezárult perekről (írásban)
 • 23.  Fellebbezések (írásban)