ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. április 30.
MEGHÍVÓ

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi pénzmaradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 21/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 4.  Javaslat köznevelési intézmény intézményvezetői pályázatának véleményezésére (írásban)
 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat óvodai intézményfenntartó társulás létrehozására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 7.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 8.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 9.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Programja (írásban)
 • 10.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 11.  A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)
 • 12.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója (írásban)
 • 13.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)
 • 14.  Javaslat a Kanizsa TV. Nonprofit Kft. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (írásban)
 • 15.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2014. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 16.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)
 • 17.  Javaslat az ÉNYKK Zrt., mint a Zala Volán Zrt. jogutódjának Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására és megállapodás aláírására (írásban)
 • 18.  Javaslat a 2015. évi intézményi felújítási program meghatározására (írásban)
 • 19.  Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontására (írásban)
 • 20.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)
 • 21.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 22.  Interpellációk, kérdések
 • 23.  Napirend utáni felszólalások


 • Zárt ülés:

 • 24.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztői tisztségének betöltésére (írásban) Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
 • 25.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői tisztségének betöltésére (írásban)
 • 26.  Javaslat a IV. számú házi gyermekorvosi körzet átadására (írásban)
 • 27.  Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)
 • 100.  Fellebezés