ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

SOROS KÖZGYŰLÉS - 2015. június 25.
Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 • 3.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)
 • 4.  Javaslat a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban)
 • 5.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
 • 6.  Javaslat a településrendezési terv módosítás jóváhagyására (írásban)
 • 7.  Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat benyújtására (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)
 • 9.  Javaslat a városközpont területén található leromlott állagú épületekkel kapcsolatos intézkedések meghozatalára (írásban)
 • 10.  Javaslat a 2015. évi állategészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

  1. Kiegészítés

 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

  1. Kiegészítés

  2. Kiegészítés

 • 12.  Interpellációk, kérdések
 • 13.  Napirend utáni felszólalások
 • 101.  Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási Megállapodásának

  1. Kiegészítés • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a nagykanizsai 0568. hrsz-ú ingatlan bérbeadására (írásban)
 • 15.  A Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázatának elbírálása (írásban)
 • 100.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Kovács Andrea gyermekorvos között kötendő feladat-ellátási szerződés módosítására